Iskolavezetés

Makszimné Pálfi Enikő – arckép

Makszimné Pálfi Enikő

igazgató

tanító, rajz szakkollégium, angol műveltségterület, okleveles pedagógia tanár, közoktatás vezetői szakvizsga

Szűcsné Baky Anikó – arckép

Szűcsné Baky Anikó

igazgató helyettes

történelem-földrajz szakos tanár, történelem szakos középiskolai tanár, okleveles bölcsész, közoktatás vezetői szakvizsga

Alsó tagozat

Jakab Csilla – arckép

Jakab Csilla

1.o. osztályfőnök
magyar, testnevelés

tanító, testnevelés műveltségterület

Szunyi Csongor – arckép

Szunyi Csongor

2.o. osztályfőnök
magyar, matematika, etika, környezetismeret, technika, rajz

tanító, természetismeret műveltségterület, okleveles neveléstudomány szakos bölcsész

Feketéné Szvitlik Zsuzsanna – arckép

Feketéné Szvitlik Zsuzsanna

3.o. osztályfőnök
magyar, matematika, környezetismeret, etika, technika, testnevelés, rajz

tanító, népművelés szakkollégium

Herjavecz Judit – arckép

Herjavecz Judit

4.o. osztályfőnök
matematika, rajz, környezet, technika, etika, német

tanító, német műveltségterület

Berta Szilvia – arckép

Berta Szilvia

testnevelés, fejlesztés

földrajz-testnevelés szakos tanár, fejlesztő pedagógus

Bozsikné Vigh Györgyi – arckép

Bozsikné Vigh Györgyi

informatika

matematika-technika-informatika szakos tanár

Farkas Mariann – arckép

Farkas Mariann

matematika, technika, etika, rajz, napközi

tanító – közművelődés szakkollégium

Fischl Gabriella – arckép

Fischl Gabriella

szlovák nyelv

magyar nyelv-szlovák nyelv szakos középiskolai tanár

Kulcsár Viktória – arckép

Kulcsár Viktória

angol, ének, napközi

tanító, angol műveltségterület

Lugosi László – arckép

Lugosi László

testnevelés, görkorcsolya

matematika-testnevelés szak

Szatmári Marianna – arckép

Szatmári Marianna

magyar,  ének, napközi

tanító, ének és pedagógia szakkollégium, ének tanár

Felső tagozat

Basáné Egressy Irén – arckép

Basáné Egressy Irén

5.o. osztályfőnök
angol nyelv, szlovák nyelv, tanulószoba

okleveles tanár – angol nyelv

Fischl Gabriella – arckép

Fischl Gabriella

6.o. osztályfőnök
szlovák nyelv, magyar nyelv és irodalom

magyar nyelv-szlovák nyelv szakos középiskolai tanár

Berta Szilvia – arckép

Berta Szilvia

7.o. osztályfőnök
testnevelés, tánc és dráma, természetismeret, földrajz, biológia, fejlesztés

földrajz-testnevelés szakos tanár, fejlesztő pedagógus

Katona Gabriella – arckép

Katona Gabriella

8.o. osztályfőnök
matematika, testnevelés,
erkölcstan

matematika-testnevelés szakos tanár

Bozsikné Vigh Györgyi – arckép

Bozsikné Vigh Györgyi

informatika, matematika, technika

matematika-technika-informatika szakos tanár

Lugosi László – arckép

Lugosi László

testnevelés, görkorcsolya

matematika-testnevelés szak

Mezei Judit  – arckép

Mezei Judit

magyar nyelv és irodalom, könyvtár, tanszoba

okleveles magyar tanár, informatikus könyvtáros

Makszimné Pálfi Enikő – arckép

Makszimné Pálfi Enikő

angol nyelv

tanító, rajz szakkollégium, angol műveltségterület, okleveles pedagógia tanár, közoktatás vezetői szakvizsga

Nagy Antal Csabáné – arckép

Nagy Antal Csabáné

rajz

tanító, rajz szakkollégium, német nemzetiségi tanító, biblioterapeuta

Szűcsné Baky Anikó – arckép

Szűcsné Baky Anikó

történelem

történelem–földrajz szakos tanár, történelem szakos középiskolai tanár, okleveles bölcsész, közoktatás vezetői szakvizsga

Iskolai oktató munkát közvetlenül segítők

Veresné Nagy Éva – arckép

Veresné Nagy Éva

iskolatitkár

könyvelő